9 tips om bolig og skatt til skattemeldingen for 2017

Av: Redaksjonen  |  21. mars 2018
Skattemelding bolig

I selvangivelsen – skattemeldingen – for 2017 er det flere punkter om bolig som du må sjekke. Dette er ditt ansvar, for punktene sjekker seg ikke selv!

Av: Carsten Henrik Pihl

Den 4. april er skattemeldingen klar i Altinn. Og innen 30. april skal du ha levert skattemeldingen. Det som vi før kjente som selvangivelsen. Her ser du hvilke punkter du må sjekke som er viktig når du eier, har solgt eller kjøpt bolig. Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2017 – som altså skal leveres i april 2018. (I mai hvis du er næringsdrivende.)

Mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Men på boligområdet er det en god del forhold du må sjekke selv. Rett opp hvis du finner feil!

1. Har du riktig formuesverdi (ligningsverdi)?

Formuesverdien på boligen (det vi før omtalte som ligningsverdi) er den skattemessige verdien av boligen din.

For primærboliger – boligen du bor i – skal formuesverdien skal være på 25 prosent av markedsverdien. Her er det lagt inn litt slingringsmonn. Etter reglene kan du klage hvis formuesverdien er over 30 prosent av markedsverdien på boligen din ved utgangen av året.

Men sjekk formuesverdien, for fastsettelsen gjøres sjablongmessig ut fra boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noen feil.

Formuesverdien brukes av flere kommuner som basis for eiendomsskatt, så det er viktig å sjekke at denne er riktig.

Les mer om ligningsverdi og klage her: Slik klager du på ligningsverdien

2. Er dine boliger og hytter med i skattemeldingen?

I skattemeldingen listes det opp bolig(er) og hytte(r) som du eier. Sjekk at listen er riktig! Det gjelder særlig hvis du har solgt eller kjøpt eiendom i løpet av 2017. Det er det du eier pr 31. desember 2017 som skal stå i selvangivelsen.

3. Leid ut på Airbnb i 2017 – er det skattefritt?

I 2017 var det fortsatt skattefritt å leie ut på AirBnB (og andre korttidsutleier) for inntil 20.000 kroner skattefritt i året. (Reglene er endret fra 2018.) Men pass på, for regelverket er litt kronglete og kan inneholde noen feller.

 

Hold deg oppdatert på bolignytt! - Få tilsendt nyhetsbrev fra Bolig360!

Vi sender nyhetsbrev en gang i uken. Adressene brukes bare av Bolig360 til distribusjon av nyhetsbrevet. Det vil forekomme reklame i nyhetsbrevet, men det er ingen deling av personlig informasjon med annonsørene.

 

4. Har du leid ut hytta i 2017  – og er det skattefritt?

Utleie av hytte er skattefritt inntil 10.000 kroner i året. Da skal det ikke føres noe i skattemeldingen. Tjener du over 10.000 kroner, blir du skattlagt for 85 prosent av inntektene.

Men husk: Du som har en hytte som du leier ut for det meste – og ikke bruker selv i noen særlig grad – må betale skatt av alle leieinntektene, slik som for utleieleiligheter. Se neste punkt. Inntekter fra skattepliktig utleie av hytter føres i punkt 2.8.3

Les også: Slik leier du ut hytte skattefritt

Bruk PC! Du kan levere skattemeldingen på PC eller mobil. Vi anbefaler at du bruker PC. Da får du større skjerm og bedre tastatur, og det er enklere å få oversikt. (Foto: Skatteetaten)

5. Har du leid ut bolig skattepliktig? Da må du huske fradragene!

Du må skatte av inntektene hvis du har leid ut en sekundærbolig – en bolig du ikke bor i selv – eller har leid ut mer enn halvparten av din egen bolig. Da er det viktig å huske på alle fradragene du har rett på. Du må fylle ut selv, og skjemaene gir en viss rettledning.

Du kan trekke fra utgifter du har hatt til forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Når du må betale skatt på utleie, føres dette i skattemeldingens post 2.8.2 som er koblet sammen med utleieskjemaet RF 1189. Dette skjemaet vil gi deg en del veiledning om hvilke kostnader du kan trekke fra, og hjelpe til med utfylling.

6. Må du betale gevinstskatt av boligsalget?

De som selger boligen de bor i vil stort sett slippe skatt på boligsalget. Reglene er slik at du kan selge skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Pass på at tiden starter ved faktisk innflytting, og slutter ved budaksept.

De som har for kort botid må betale skatt av gevinsten. Det samme må de som selger sekundærbolig – altså en bolig de ikke har bodd i.

Du kan redusere den skattepliktige gevinsten med ulike fradrag. Blant annet kan du trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takstmann, annonsering og andre kostnader ved salget. Skattepliktig gevinst føres i post 2.8.4.

Les mer om gevinstskatt her:  Må du betale skatt av boligsalget?

7. Husk fradrag hvis du har solgt med tap!

I 2017 var det flere steder i landet at boligprisene ikke steg. De som har solgt bolig med tap – altså at de fikk mindre for boligen enn de betalte – kan i noen tilfeller trekke fra tapet.

Kravet her er det samme som for gevinstskatt som vi beskrev over: Du får ikke fradrag når du har bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene. Men er botiden under 12 måneder, vil du kunne trekke fra tapet ved boligsalget. Tap ved skattepliktig salg føres i post 3.3.6.

8. Husk rentefradrag for familielån!

Du har krav på fradrag for alle lånerenter som er betalt i 2017. Dette gjelder også hvis du har lånt penger i familien. Forutsetningen er at lånet er ført opp som utlån i skattemeldingen til den som har lånt deg penger.

Rentefradraget føres i post 3.3.1.

Husk! Samboere må ikke dele rentefradrag 50/50 – seSlik kan samboere endre rentefradraget i skattemeldingen

9. Husk fradrag for refinansiering!

De som refinansierte boliglånet i 2017 kan trekke fra utgiftene til denne refinansieringen. Altså kostnadene som gikk med til å få et nytt lån. Det kan for eksempel være verdivurdering fra eiendomsmegleren, utgifter til takst, etableringsgebyr i banken og tinglysingsgebyr. Dette får man bare fradrag for ved refinansiering, ikke ved kjøp av bolig. Årsaken er at dette er utgifter til vedlikehold av inntekt. Også fradrag for refinansiering føres i post 3.3.1.

Les mer: Husk fradrag for refinansiering! 

 

Spar skatt i 2018 også! Les mer om skatten for 2018:

 

 

 

, ,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Derfor er det en god idé å pusse opp på vinteren

Det er mange gode grunner til å vente med oppussing til våren og sommeren, men det betyr ikke at det er umulig å pusse opp selv om været er kaldt. Her er det du trenger å vite om å pusse…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Forbered deg på å renovere terrassen nå

Skal du bygge ny terrasse til våren? Da bør du begynne å forberede deg allerede nå. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Høstens interiørtrender

Denne høsten er både sterke farger og pastell innafor. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.