Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Av: Linda Klokk  |  31. mars 2016

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene.

Fra 1. juli i 2015 ble det enklere å bygge små byggverk på tomten din. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det nå i sommer lov til å bygge 50 kvadratmeter uten å søke.

Dette er godt nytt for boligeiere – og ikke minst for de som skal kjøpe eller selge. Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere.

Spør forbrukerrådgiveren! Har du spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling? Kontakt forbrukerrådgiveren for bolighandelen på telefon 4000 01 02. Les mer her!

De viktige unntakene

For å hjelpe byggerne gjennom prosessen, lanserte Direktoratet for Byggkvalitet sommeren 2015 en egen veileder for å hjelpe deg som ønsker å bygge – eller som vil sjekke om du kan bygge på en boligeiendom du ser på.

Les også: 7 ting du kan bygge uten søknad

Veilederen «Bygge uten å søke» stiller deg en rekke spørsmål for å vise om du oppfyller reglene eller ikke. Veilederen er delt opp etter ulike typer byggverk som garasje, garasje med separat rom, hagebod eller drivhus.

Les mer: Du finner veilederen her

Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand til byggverk på nabotomten, at man ikke må bygge over vannrør mm.

Men når man nærmer seg slutten kommer det viktige spørsmålene – der man egentlig ikke får så mye hjelp, og det kan ligge store feller:

Hva er utnyttelsesgrad? Dette spørsmålet kommer til å «felle» en god del som ønsker å bygge selv. Rett og slett fordi de har bygget så mye på tomten som de får lov til. (Faksimile fra «Bygg uten søknad»-veilederen.)

 

-Har eiendommen din stort nok areal til bygningen du ønsker å sette opp?

Dette spørsmålet tror jeg kommer til å stoppe ganske mange som ønsker å bygge. For kan du egentlig bygge mer på tomten din? I reguleringsplanen eller på situasjonskart er det angitt hvor stor andel av tomten som kan bebygges. Og mange har utnyttet dette allerede.

I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 prosent i de områdene som er omfattet av «småhusplanen». Det betyr at man kan bebygge 24 prosent av tomtearealet. Er tomten på et mål, kan maks utbygget areal altså være 240 kvadratmeter.

Når man regler ut bebygget areal, skal man regne med for eksempel bolig, garasje/carport og terrasser som er bygget opp – men ikke terrasser på terreng.

Her kan det også være lokale tilpasninger i planer, så er man i tvil, er det lurt å ta en telefon til kommunen først.

-Er det andre forhold som hindrer deg i å bygge slik du ønsker?

Dette spørsmålet kan også sette kjepper i hjulene for mange som ønsker å bygge. Både reguleringsplan og kommunens arealplan kan hindre at folk får bygge det de ønsker.

Det kan være alt fra regler om ekstra avstand fra nabotomt, takvinkler på boligene, høydebegrensninger, eller rett og slett krav til at alt som skal bygges skal søke om.

Dette siste spørsmålet gjør at de aller fleste bør ta kontakt med kommunen for å høre hvilke planer som gjelder på sin egen tomt. Det er ikke sikkert det er byggehindrende, men det er viktig å ha informasjonen på rede hånd.

Ta en telefon først!

Rådet er dermed klinkende klart: Ta en telefon til kommunen først for å sjekke hvilke regler som gjelder på egen tomt. Deretter kan man starte planleggingen av byggingen.

Foreløpig har ikke kommunene gjort jobben sin på nett. Jeg har sjekket hjemmesidene til de største kommunene i landet, og pr i dag er det bare Trondheim som har oppdatert hjemmesidene sine med de nye reglene, og gir lokal veiledning på hvordan man finner ut blant annet utnyttelsesgrad og eventuelle hindringer i planverket.

Noen andre kommuner har referert de nye reglene, men ikke lagt inn veiledninger om hvordan dette påvirkes i deres kommune.

Les annonsørinnhold: Slik skal du innrede terrassen i år

Råd til kjøpere:

Boligkjøpere som ønsker å se på mulighetene for å sette opp garasje og drivhus, bør også skaffe seg oversikt over regelverket i området man ønsker å kjøpe bolig. Sjekk prospektene på forhånd om hva som ligger med av informasjon – og ta kontakt med kommunen for å avklare for eksempel utnyttelsesgrad på tomten – og hva som faktisk er utnyttet.

Les også: Dette skal du se etter på visning

Råd til selgere:

Selgere som vet de har enkle muligheter til å bygge ut etter de nye reglene, bør utnytte dette i markedsføringen av boligen, det er alltid kjærkomment for potensielle kjøpere å vite at det går an å bygge mer på eiendommen!

 

Dette kan du bygge uten å søke

Fra 1. juli 2015 kan du bygge følgende uten å søke kommunen. MEN: Dette gjelder bare når du er innenfor utnyttelsesgrad på tomten, og det ikke finnes reguleringsplaner eller andre bestemmelser som sier noe annet.

 

Bygg/garasje:

– Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue eller lignende

– Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Bygget kan ikke brukes til overnatting. Man kan altså ikke ha kjøkken, stue, soverom og våtrom

– Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort og bygges inntil én meter fra nabogrensen

– Mønehøyde er opp til fire meter og gesimshøyden opp til tre meter

Balkong, veranda og lignende:

– Tilbygg på maks 15 kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod

– Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen

– Man kan ikke bo i tilbygget

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner:

– Man kan reparere bygningstekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis og varme- og kjøleanlegg

– Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke

Mindre bygg, levegger:

– Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan oppføres uten søknad

– Mindre levegger (inntil 1,8 meter høy og fem meter lang) kan oppføres inntil naboen uten søknad

– Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.