Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

Av: Linda Klokk  |  31. august 2016

KOMMENTAR: -Jeg er skeptisk til selge selv-tjenester, for de vil ikke gi kundene sine skikkelig rådgivning. En rådgivning boligkjøpere og boligselgere absolutt trenger, skriver NEFs forbrukerådgiver.

Av Carsten Pihl, Norges Eiendomsmeglerforbunds  daværende forbrukerrådgiver for bolighandelen

Denne kommentaren stod først i E24

Når man skal selge en bolig i dag, har Stortinget laget et sikkerhetsnett for forbrukerne i eiendomsmeglingsloven.

Denne loven er ikke laget for eiendomsmeglerne, men for forbrukerne.

Lovens sikkerhetsnett innebærer blant annet at både selgere og kjøpere skal få råd fra eiendomsmegleren i handelsprosessen, det er regler om budgivning, når bud kan aksepteres, og ikke minst om hvilke opplysninger som potensielle kjøpere skal få av eiendomsmeglere.

Det går fint an å tenkte seg en god digitalisert eiendomsmegler innenfor eiendomsmeglingsloven – som altså tilbyr kundene god rådgivning via nett og telefon og hele det sikkerhetsnettet som eiendomsmeglingsloven gir. Slik nettmegling er stort, blant annet i England, men det tilbys ikke i Norge i dag.

Les mer: Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Selge-selv-tjenester uten skikkelige råd

Det vi ser komme i Norge i dag, er selge-selv-tjenester som ikke trenger å bruke disse sikkerhetsnettene. Men så bygger noen av tjenestene inn delvise sikkerhetsnett for forbrukerne, men ikke fullt ut. De gir et skinn av at du får alt du trenger, men gir deg i virkeligheten bare bittelitt.

Det selge-selv-tjenestene ikke gir, er ordentlige råd i salgsprosessen. Og det er dumt. For ikke to boligsalg er like, ikke to selgere er like og heller ikke to kjøpere er like. Det vil alltid være ulike råd som må gis til de ulike partene i en prosess.

Svenske Anna Fellander er digitalisieringsguru hos Swedbank. Hun var på den store digitaliseringskonferansen i Oslo i vinter. Der pekte hun på et meget viktig poeng:

«Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres, og det som ikke kan digitaliseres vil stige i verdi.»

Rådgivning til selgere og kjøpere i en boligsalgsprosess er preget av skjønn og forståelse av situasjonen. Dette klarer ikke datamaskiner å håndtere.

I en selge selv-tjeneste vil selgeren og kjøpere stå alene. Det er dumt, for jeg mener de har mye igjen for å få profesjonell hjelp og rådgivning.

Les også NEFs styreleder Kurt Buck om temaet: Vår egen verste fiende?

Forbrukerne trenger rådgivning

Gjennom over et år i tjenesten som forbrukerrådgiver for bolighandelen og med nesten 900 rådgivningssamtaler med norske forbrukere, har jeg sett at norske boligselgere og boligkjøpere trenger råd.

Det kan være knyttet til:

  • forbehold i budrunden, og hvordan man skal håndtere disse
  • sjekk av finansiering, og hva forbehold om finansiering betyr for andre budgivere
  • hvilket løsøre som skal følge med en bolig som selges
  • hvordan budrunden skal gjennomføres, og hva betydningen til en akseptfrist er
  • hvordan man skal tolke byggeplaner på nabotomten, og hva som skal opplyses
  • hvor godt skal det være vasket ved overtagelse
  • kan man holde tilbake penger ved overtagelse, hvis det er mangler ved boligen

Selge selv-tjenester overlater til selgeren og kjøperen å avgjøre dette, det gir utrygghet i prosessen, og kan i verste fall gi tap for både selger og kjøper. Har man eiendomsmegler skal man kunne forvente å få disse rådene.

Når nye tjenester som Propr får kritikk, er det altså ikke fordi de lager automatiserte tjenester. Nei, det er fordi de ikke ønsker å gi forbrukerne skikkelige råd. Automatiseringen er her altså ikke til fordel for forbrukeren, bare til fordel for de som eier tjenesten.

Les også Forbrukerombud Gry Nergaard: -Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

 

Les mer om digitalisering av boligsalg: Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

, ,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.