Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Av: Svein Strømnes  |  30. januar 2019

En undersøkelse fra Sverige viser at boligselgere som bruker eiendomsmegler i gjennomsnitt får 26 prosent høyere pris for boligen sin enn de som velger andre alternativer.

Värderingsdata (som tilsvarer Eiendomsverdi i Norge) har siden 2001 analysert eiendomsoverdragelser i vårt naboland. De har blant annet dokumentert at boligselgere som bruker eiendomsmeglere ved boligsalg får høyere salgspris enn de som selger selv, og at trenden har forsterket seg de senere årene.

Svensk og norsk bolighandel er i stor grad sammenlignbar, men andelen privatsalg er høyere i Sverige. I Norge ligger andelen privatsalg stabilt under to prosent, mens den i Sverige ligger på ni prosent. Dermed har Värderingsdata et omfattende datamateriale som gjør det mulig å lage representativ statistikk over prisforskjeller mellom privatsalg og salg gjennom eiendomsmegler fordelt på alle svenske regioner. Värderingsdatas analyse av 70.000 boligtransaksjoner i 2017, viser at det utgjør en svært store forskjell om boligen formidles gjennom eiendomsmegler eller privat. De har videre silt ut salg mellom familiemedlemmer slik at det i størst mulig grad er de «normale» objektene som sammenlignes.

Les også: Gir megler prisbyks på boligen din?

I 2015 oppnådde boliger solgt gjennom eiendomsmeglere 11 prosent høyere salgspris enn ved privatsalg, i 2016 hadde den økt markant til 23 prosent, mens forskjellen i 2017 hadde økt ytterligere til 26 prosent.

– I Norge er det en så forsvinnende liten andel som selger uten megler at vi ikke har tilstrekkelige transaksjonsdata til å lage en like bred og representativ analyse som i Sverige, men det er ingen grunn til å tro at avvikene er mindre i Norge. Med det høye kompetanse- og erfaringsnivået vi har på norske eiendomsmeglere kan vi legge til grunn at det er like lønnsomt å bruke eiendomsmegler i Norge som det er i Sverige, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Undersøkelsen viser videre at forskjellen på salgsprisen hvis du bruker eiendomsmegler kontra selger privat, øker jo dyrere boligen er.

(Faksimile fra artikkel)

Økt bruk av eiendomsmegler

Antallet som bruker eiendomsmegler ved salg av boligen sin i Sverige har også økt markant de siste 20 årene. På begynnelsen av 2000-tallet var det drøye 20 prosent som solgte boligen sin i uten å bruke eiendomsmegler, mens den nyeste statistikken viser at dette tallet er kommet ned i 9 prosent.

Her er det også store geografiske forskjeller. I sentrale områder er det en høyere andel som bruker eiendomsmegler, enn i mer grisgrendte områder hvor prisene ofte er lavere.

– Med dagens høye boligpriser, og da særlig i storbyområdene, er det naturlig at folk vil bruke eiendomsmegler for å føle seg trygg i bolighandelen. Den handler jo i mange tilfeller faktisk om mangemillionbeløp, og om vi ser bort fra at selger selvfølgelig vil ha høyest mulig pris, så veier nok trygghet i hele salgsprosessen nesten like tungt, skriver Värderingsdata i sin analyse.

– Den svenske undersøkelsene er grundig og avdekker at det kan bli svært dyrt å droppe eiendomsmegleren i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Få privatsalg i Norge

I Norge har andelen som bruker eiendomsmegler ved boligsalget holdt seg stabilt i overkant av 98 prosent de siste årene.

– Når man i tillegg vet at det er en juridisk og økonomisk risiko knyttet til boligsalg, som eiendomsmegleren har et utvidet ansvar for å dempe og er forsikret for, og at det er arbeidskrevende å selge en bolig, så er det få argumenter for å selge sin egen bolig, sier Carl O. Geving videre.

Finanstilsynets årsstatistikk viser at gjennomsnittlig meglerhonorar per oppdrag til foretaket er 1,5 prosent, eller tilsvarende kr. 55.000. Sammenlignet med andre land med vesentlig lavere fagkompetanse og få eller ingen regler som ivaretar forbrukerens sikkerhet, er de norske meglerkostnadene lave. I Tyskland er gjennomsnittlig meglerhonorar fire prosent og i land som Frankrike, Italia og Spania er gjennomsnittlig meglerhonorar fem prosent.

Se også: Provisjoner verden rundt: Norge blant de laveste

 

Hvilke risikoer løper boligselgere hvis de ikke bruker eiendomsmegler? Dette var temaet i God Morgen Norge tidligere i januar.

Se video: (Klippet er fra God morgen Norge 9.1.2018, og lagt ut med tillatelse fra TV2)

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.