Hvordan sammenligne kostnader ved salg av bolig og når skal det betales ?

Av: Linda Klokk  |  24. april 2019
Ikke integrert kjøleskap

Går du med tanker om å selge din egen bolig og vil få en totaloversikt på hva det koster å selge? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen får mange spørsmål om dette og vi har tidligere skrevet flere artikler som berører temaet.

Det tilbys et utall aktører for boligselgere, fra selg bolig selv tjenester til meglere som tilbyr salgsgaranti. Det er et stort sprik i kostnadene og her som ellers gjelder det ofte at du får det du betaler for. Hent inn flere tilbydere for å sammenlikne prisen på tjenesten, og velg den megleren du føler kan gjøre en best mulig jobb for salg av din bolig. Det er ikke alltid at billigst er best.

1. Sett deg inn i oppdragsavtalen / tilbudet fra megler!

Megler plikter å legge frem et tilbud som inkluderer det totale honorar og de utlegg megler skal ha i forbindelse med innhenting av informasjon. Megler plikter også å gi et tilbud på salg etter påløpt tid i form av timesbetaling. Du kan altså velge honorarform. Noen av kostnadene er delt inn i ulike tema, slik som markedspakker, tilretteleggingsgebyr, oppstartshonorar osv. Det kan være vanskelig å sammenligne tjenestene da de ulike meglerkjedene har forskjellige oppsett på det de tar seg betalt for. Men det skal likevel være enkelt å sammenligne prisene. Meglerne skal nemlig alltid oppgi totalsummen på tjenesten, og det er denne du kan ta utgangspunkt i. Husk å skille mellom det som kalles utlegg og det som helt eller delvis utgjør honorar til megleren. Utleggene er oftest like for alle tilbyderne.

2. Når skal du betale for tjenesten?

Meglerhonoraret forfaller til betaling når handel er inngått iflg. Eiendomsmeglingsloven. Dette betyr at du i utgangspunktet skal betale for tjenesten straks det er akseptert bud. Det er anledning til å trekke honoraret fra boligens kjøpesum, dette må i tilfelle avtales etter at boligen er solgt og ikke i forkant, dette følger av samme lov. Praktisk løses dette ved at selger gir megler fullmakt til å trekke sitt honorar i kjøpesummen ved signering av kjøpekontrakten etter at eiendommen er solgt. Slik utsettes den største kostnaden ved salget til oppgjør for eiendommen er mottatt, noe som er svært praktisk.

Dersom du av ulike grunner skulle velge å si opp oppdraget før du har fått solgt eiendommen, sjekk hva megler har krav på i oppsigelseshonorar. Dette skal følge av oppdragsavtalen. Det varierer veldig hva de ulike meglerforetakene krever i forbindelse med oppsigelse, og det er også mulig å forhandle på dette. Alle utlegg skal alltid betales og det som er innhentet av informasjon om boligen din via megler leveres normalt sett ikke ut før du har betalt for det, med mindre du har en særskilt avtale om dette.

3. Det er flere som skal tjene penger på salget ditt!

Kostnad til megler utgjør normalt sett ca 2/3 deler av totalkostnaden ved et salg. Av dette sitter megleren igjen med ca. 1/3-del. Det påløper nemlig også kostnader til andre leverandører som benyttes når du skal selge boligen din, uavhengig av om du selger selv eller via megler. Ikke bli overrasket når takstmannen, fotografen eller boligstylingfirmaet sender deg regning, og den kommer gjerne før oppgjøret for boligen er mottatt. Ta kontakt med leverandørene direkte og hør om det er mulig med betalingsutsettelse, dersom det er vanskelig å betale fakturaene med en gang.

SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.