I skattemeldingen for 2018 er det flere punkter om bolig som du må sjekke. Dette er ditt ansvar, for punktene sjekker seg ikke selv!

Av: Svein Strømnes  |  19. mars 2019

Den 4. april er skattemeldingen klar i Altinn. Og innen 30. april skal du ha levert skattemeldingen (selvangivelsen) Her ser du hvilke punkter du må sjekke som er viktig når du eier, har solgt eller kjøpt bolig. Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2018 – som altså skal leveres i april 2019. (I mai hvis du er næringsdrivende.)

Mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Men på boligområdet er det en god del forhold du må sjekke selv. Rett opp hvis du finner feil!

1. Har du riktig formuesverdi (ligningsverdi)?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien av boligen din.

For primærboliger – boligen du bor i – skal formuesverdien være på 25 prosent av antatt markedsverdi. Etter reglene kan du klage hvis formuesverdien overstiger 30 prosent av faktisk markedsverdi på boligen din ved utgangen av året. For sekundærbolig (typisk en utleiebolig) så settes formuesverdien til 90 % av antatt markedsverdi, men verdien skal ikke overstige 100 prosent av virkelig markedsverdi.Men sjekk formuesverdien, for fastsettelsen gjøres sjablongmessig ut fra boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noen feil.
Formuesverdien brukes av flere kommuner som basis for eiendomsskatt, så det er viktig å sjekke at denne er riktig selv om du kanskje ikke betaler formuesskatt.

Les mer om formuesverdi og klage her: Slik klager du på formuesverdien

2. Er dine boliger og hytter med i skattemeldingen?

I skattemeldingen listes det opp bolig(er) og hytte(r) som du eier. Sjekk at listen er riktig! Det gjelder særlig hvis du har solgt eller kjøpt eiendom i løpet av 2018. Det er det du eier pr 31. desember 2018 som skal stå i skattemeldingen.

3. Leid ut egen bolig på Airbnb i 2018 – er det skattefritt?

Fra 2018 så er mulighetene for å få skattefrie inntekter fra korttidsutleie (leieforhold som varer mindre enn 30 dager) av egen bolig begrenset. Inntekten beskattes normalt som kapitalinntekt (23 prosent i 2018). Det gis et sjablonfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Grensen på 10.000 kroner gjelder for boligen i hele året, og ikke per utleieforhold. Dette tilsvarer reglene som gjelder for utleie av egen fritidsbolig.

4. Har du leid ut hytta i 2018 – og er det skattefritt?

Utleie av hytte er skattefritt inntil 10.000 kroner i året. Da skal det ikke føres noe i skattemeldingen. Tjener du over 10.000 kroner, blir du skattlagt for 85 prosent av inntektene.
Men husk: Du som har en hytte som du leier ut for det meste – og ikke bruker selv i noen særlig grad – må betale skatt av alle leieinntektene (minus fradrag), slik som for utleieleiligheter. Se neste punkt. Inntekter fra skattepliktig utleie av hytter føres i punkt 2.8.3

Les også: Slik leier du ut hytte skattefritt

Bruk PC! Du kan levere skattemeldingen på PC eller mobil. Vi anbefaler at du bruker PC. Da får du større skjerm og bedre tastatur, og det er enklere å få oversikt.

5. Har du leid ut bolig som er skattepliktig? Da må du huske fradragene!

Du må skatte av inntektene hvis du har leid ut en sekundærbolig – en bolig du ikke bor i selv – , eller har leid ut mer enn halvparten av din egen bolig og brutto leieinntekter overstiger kroner 20.000. Da er det viktig å huske på alle fradragene du har rett på. Du må fylle ut selv, og skjemaene gir en viss rettledning.

Du kan trekke fra utgifter du har hatt til forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.
Når du må betale skatt på utleie, føres dette i skattemeldingens post 2.8.2 som er koblet sammen med utleieskjemaet RF 1189. Dette skjemaet vil gi deg en del veiledning om hvilke kostnader du kan trekke fra, og hjelpe til med utfylling.

6. Må du betale gevinstskatt av boligsalget?

De som selger boligen de bor i vil stort sett slippe skatt på boligsalget. Reglene er slik at du kan selge skattefritt når du har eid boligen i mer enn et år og bodd der i minst 12 av de siste 24 månedene før salg.

Pass på at botiden starter ved faktisk innflytting, og slutter ved budaksept.

De som har for kort botid må betale skatt av gevinsten. Det samme må de som selger sekundærbolig – altså en bolig de ikke har bodd i.

Du kan redusere den skattepliktige gevinsten med ulike fradrag. Blant annet kan du trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takstmann, annonsering og andre kostnader ved salget. Skattepliktig gevinst føres i post 2.8.4.

Les mer om gevinstskatt her: Må du betale skatt av boligsalget?

7. Husk fradrag hvis du har solgt med tap!

De som har solgt bolig med tap – altså at de fikk mindre for boligen enn de betalte – kan i noen tilfeller trekke fra tapet.

Kravet her er det samme som for gevinstskatt som vi beskrev over: Du får ikke fradrag når du har bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene. Men er botiden under 12 måneder, vil du kunne trekke fra tapet ved boligsalget. Tap ved salg av boligeiendom føres i post 3.3.6.

8. Husk rentefradrag for familielån!

Du har krav på fradrag for alle lånerenter som er betalt i 2018. Dette gjelder også hvis du har lånt penger i familien. Forutsetningen er at lånet er ført opp som utestående fordring/renteinntekt i skattemeldingen til den som har lånt deg penger.

Rentefradraget føres i post 3.3.1.

Husk! Samboere må ikke dele rentefradrag 50/50 – se: Slik kan samboere endre rentefradraget i skattemeldingen

9. Husk fradrag for refinansiering!

De som refinansierte boliglånet i 2018 kan trekke fra utgiftene til denne refinansieringen. Altså kostnadene som gikk med til å få et nytt lån. Det kan for eksempel være verdivurdering fra eiendomsmegleren, utgifter til takst, etableringsgebyr i banken og tinglysingsgebyr. Dette får man bare fradrag for ved refinansiering, ikke ved kjøp av bolig. Årsaken er at dette er utgifter til vedlikehold av inntekt. Også fradrag for refinansiering føres i post 3.3.1.

Les mer: Husk fradrag for refinansiering!

Spar skatt i 2019 også! Les mer om skatten for 2019:

Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene
• Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

Innholdet i artikkelen er kvalitetssikret av Skattebetalerforeningen.

, ,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.