MNEF – de fire viktigste bokstavene

Av: Svein Strømnes  |  27. desember 2018

Dette er de fire viktigste bokstavene for deg som skal velge eiendomsmegler.

Av: Kurt F. Buck – Eiendomsmegler MNEF, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Kurt F. Buck, styreleder i NEF (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Hvis man ser i boligannonser vil man se at noen er eiendomsmeglere MNEF, mens andre bare har tittelen eiendomsmegler.

MNEF står for medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund(NEF). Dette er et kvalitetstempel innen eiendomsmegling. Når man blir medlem i bransjeforeningen vår forplikter man seg blant annet til å innrette seg etter forbundets strenge etiske regler og man forplikter seg til oppfylle etterutdanningskrav.

NEF driver en storstilt kursvirksomhet for å sikre at våre medlemmer til enhver tid er faglig oppdatert. Som medlem har man også spesialisert juridisk bistand tilgjengelig ved utfordrende problemstillinger. Men kanskje viktigst av alt, man er deltaker i et fellesskap som aktivt fremmer trygg bolighandel gjennom et definert forbrukerfokus. NEF har løpende kontakt med politikere, Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og Finanstilsynet m.fl. for å finne gode løsninger som sikrer oss et stabilt marked med lav risiko og en trygg bolighandel for alle.

Store framskritt

De siste årene vil jeg påstå vi har gjort store fremskritt, selv om det finnes områder som enda kan bli bedre. Terskelen inn i markedet er fremdeles for høy, den tekniske dokumentasjonen av boligene kan bli bedre og formidlingen av informasjon kan bli mer forbrukervennlig. Vi jobber med disse tingene for å sikre kundene våre gode løsninger.

De fleste bransjer har sine foreninger, legeforeningen, advokatforeningen, arkitektforbundet. Vi som bærer merket for bransjeforeningene våre, gjør det med stolthet og for å vise at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor.

De som ikke lever opp til den forventede standard i sitt virke, blir fratatt sitt medlemskap. Vi vokter om vårt kvalitetstempel. Det skal bety noe.

Derfor skal du se etter MNEF merket når du velger eiendomsmegler. Da vet du.

Finn en eiendomsmegler MNEF i ditt område her.

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Bruk visningen best mulig

Du har relativt kort tid på visning. Bruk tiden godt! Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.