Oppgjør ved nybygg kjøpt direkte fra utbygger

Av: Svein Strømnes  |  13. desember 2018

Hvilke plikter har kjøper?

Forbrukerrådgiveren får en rekke henvendelser på telefon og e-post.

Spørsmål:

Vi skal overta en ny leilighet i nybygg. Utbyggeren vil at vi skal sende penger til hans eget kontor, dvs. det er ingen oppgjørsavdeling. Hva da om det skulle være noen feil her? Er det greit? Videre lurer jeg på når skal brukstillatelse sendes oss?

Svar:

Hovedregel:

Kjøperen har ingen plikt til å betale inn noen del av kjøpesummen direkte til utbyggeren før etter at kjøperen har overtatt eiendommen og hjemmel er tinglyst på kjøperen, jf. buofl. §46, 1. ledd. Noe annet kan ikke gyldig avtales, da det er til forbrukerens ugunst, buofl. § 3.

Unntak:

Hvis utbygger har stilt forskuddsgaranti fra bank eller finansieringsinstitusjon som har rett til å stille garantier (da må det foreligge både §12-garanti og §47-garanti), kan det avtales at kjøper skal betale hele kjøpesummen ved overtakelse mot forskuddsgaranti.

Husk: kjøperen må få fremlagt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Utbyggeren kan ikke overlate bruken til kjøperen uten at en av delene foreligger. Hvis det foreligger midlertidig brukstillatelse (ikke ferdigattest), er det fordi ikke alle arbeidene er sluttført. Ikke ferdige arbeider = mangel, som gir kjøperen rett til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sluttføre arbeidene. Kjøper må derfor lese nøye gjennom midlertidig brukstillatelse. Når arbeidene er sluttført og ferdigattest foreligger, kan kjøperen overføre det tilbakeholdte beløpet til utbyggeren.

 

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Derfor er det en god idé å pusse opp på vinteren

Det er mange gode grunner til å vente med oppussing til våren og sommeren, men det betyr ikke at det er umulig å pusse opp selv om været er kaldt. Her er det du trenger å vite om å pusse…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Forbered deg på å renovere terrassen nå

Skal du bygge ny terrasse til våren? Da bør du begynne å forberede deg allerede nå. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Høstens interiørtrender

Denne høsten er både sterke farger og pastell innafor. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.