Oppgjør ved nybygg kjøpt direkte fra utbygger

Av: Svein Strømnes  |  13. desember 2018

Hvilke plikter har kjøper?

Forbrukerrådgiveren får en rekke henvendelser på telefon og e-post.

Spørsmål:

Vi skal overta en ny leilighet i nybygg. Utbyggeren vil at vi skal sende penger til hans eget kontor, dvs. det er ingen oppgjørsavdeling. Hva da om det skulle være noen feil her? Er det greit? Videre lurer jeg på når skal brukstillatelse sendes oss?

Svar:

Hovedregel:

Kjøperen har ingen plikt til å betale inn noen del av kjøpesummen direkte til utbyggeren før etter at kjøperen har overtatt eiendommen og hjemmel er tinglyst på kjøperen, jf. buofl. §46, 1. ledd. Noe annet kan ikke gyldig avtales, da det er til forbrukerens ugunst, buofl. § 3.

Unntak:

Hvis utbygger har stilt forskuddsgaranti fra bank eller finansieringsinstitusjon som har rett til å stille garantier (da må det foreligge både §12-garanti og §47-garanti), kan det avtales at kjøper skal betale hele kjøpesummen ved overtakelse mot forskuddsgaranti.

Husk: kjøperen må få fremlagt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Utbyggeren kan ikke overlate bruken til kjøperen uten at en av delene foreligger. Hvis det foreligger midlertidig brukstillatelse (ikke ferdigattest), er det fordi ikke alle arbeidene er sluttført. Ikke ferdige arbeider = mangel, som gir kjøperen rett til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sluttføre arbeidene. Kjøper må derfor lese nøye gjennom midlertidig brukstillatelse. Når arbeidene er sluttført og ferdigattest foreligger, kan kjøperen overføre det tilbakeholdte beløpet til utbyggeren.

 

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.