Skatt på bolig i 2019 – slik er satsene

Av: Linda Klokk  |  22. november 2017
Slik blir skatt på bolig i 2018

Det blir lavere rentefradrag og lavere skatt på leieinntekter i 2019. I tillegg er skattefritaket for AirBnB-utleie fjernet. Dette er skatteopplegget for boliger i 2019.

Oppdatert 21.1.2019

SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og redaktør for NEFs forbrukernettsted Bolig360 og gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!

Dette er det viktigste punktene i skatten for boligeiere i 2019

1. Rentefradraget går ned for alle

I 2019 senkes den alminnelige skattesatsen fra 23 til 22 prosent. Dette får innvirkning for alle som har lån. For verdien av skattefradragene går tilsvarende ned når satsen på alminnelig inntekt settes ned.

Det betyr at du i 2019 får 22 prosent av renteutgiftene i fradrag. Dette har gått jevnt nedover under Regjeringen Solberg, fra 28 prosent i 2013.

Med dagens lave rentenivå har dette neppe noen stor betydning for de fleste. Men ved en renteoppgang vil man kunne merke dette. Et lavere fradrag for renteutgifter gjør at man som må være forsiktigere med å ta opp lån.

2. Lavere skatt på leieinntekter for de som leier ut bolig

Nedgangen i skatt på alminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent får også betydning for de som leier ut. Skatten på leieinntektene går nå ned.

Dette blir ikke den store besparelsen for utleiere, med 100.000 kroner i leieinntekter, blir det 1000 kroner i spart skatt. 

Les mer: Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

3. Gevinstskatten ved boligsalg går ned

Selger man bolig med skattepliktig gevinst får man også glede av at skatteprosenten går ned fra 23 til 22 prosent. Dette er for eksempel viktig for utleiere som selger sekundærboliger og som må betale skatt.

Husk at gevinst ved salg av den boligen du har bodd i minst 12 av de siste 24 måneder ikke er skattepliktig.

Les mer: Må du betale skatt av boligsalget?

Finn dine tall: Se hvor mye du kan låne og hvor mye du må ha i egenkapital! Les mer her!

4. AirBnB-utleie blir skattlagt

Fra 2018 ble det skatt på korttidsutleie også – typisk når man leier ut egen bolig gjennom AirBnB. Frem til nå har det vært skattefritt å leie ut egen bolig over kort tid, og leieinntektene har vært under 20.000 kroner.

Les annonsørinnhold: Slik skal du innrede terrassen i år

Utleie som værer mindre enn 30 dager beskattes som vanlige leieinntekter – altså med 22 prosent skatt.

Men får det samme regelverket som man har for korttidsutleie av hytter er i dag. Det betyr at man kan leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette får man et standardfradrag for kostnader på 15 prosent av inntektene, slik at man må betale skatt av de gjenstående 85 prosent av inntektene.

Husk at omfattende utleie via AirBnB kan beskattes som næring etter egne regler.

5. Ingen endring på BSU

For BSU-sparere blir regelverket som før. Maks sparebeløp i året er 25.000 kroner, maks sparebeløp totalt er 300.000 kroner. Skattefradraget er fortsatt på 20 prosent av et årlige sparte beløpet.

Les på Bolig360: BSU – smart sparing for unge

6. Utleie i egen bolig på lang sikt: Fortsatt skattefritt

I Norge kan man skattefritt leie ut 50 prosent av egen bolig (regnet etter utleieverdi) uten å måtte skatte av leieinntektene.  Denne regelen røres ikke, og utleien er fortsatt skattefri.

7. Ingen endring i dokumentavgift

Dokumentavgiften blir ikke endret. Den vil fortsatt være på 2,5 prosent av kjøpesummen ved salg av boliger. De som kjøper i borettslag vil fortsat slippe dokumentavgift.

Les mer: Fordeler og ulemper med borettslag

8. Eiendomsskatten strammes inn i 2019

Den kommunale eiendomsskatten ble strammet inn i 2018. Dette i tråd med at dette ikke er noen populær skatt hos regjeringspartiene.

Her vil innstrammingene komme i 2019.

  • Maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille – tidligere var det 2 promille. Det betyr at kommuner som innfører eiendomsskatt må starte med 1 promille i eiendomsskatt.
  • Eiendomsskattesatsen skal bare kunne økes med 1 promille i året av gangen. Nå kan eiendomsskatten økes med to promillepoeng. Dermed vil eiendomsskattetrykket for beboerne i kommuner som øker eiendommsskatten kunne øke mer forsiktig enn i dag.

Det gjøres ikke noe med de andre reglene i eiendomsskatten. Makssats for eiendomsskatten vil fortsatt være på 7 promille.

Les også: Slik beregnes eiendomsskatten

 

Hva var boligprisene.

Hva var prisen på boligene? Se vår oversikt på Bolig360.no.

, ,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

SPONSET INNHOLD

Den store dagen – overtakelsen!

Overtakelsestidspunktet er bestemt i kjøpekontrakten. Det er mye du bør tenke på denne dagen. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.