Tvangssalg – Hva skjer når huseier ikke kan betale?

Av: Svein Strømnes  |  25. februar 2019

Dersom en huseier ikke klarer å betjene lån, kommunale avgifter eller andre krav som hefter på eiendommen, kan kreditor kreve at eiendommen blir solgt på tvangssalg. Det vil ikke stå i annonsen, men i salgsoppgaven.

Spesielle regler

Vær oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for tvangssalg;

Selgeren er ikke en del av salgsprosessen, det er tingretten som gir megleren oppdraget.

Det er viktig å gå gjennom eiendommen nøye, gjerne med en bygningskyndig. Hovedregelen er at en eiendom kjøpt på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg. Det er svært begrensede reklamasjonsmuligheter og kjøpsavtalen kan ikke heves.

Seks uker

Ditt bud må stå i minst seks uker dersom du er budgiver på fast eiendom eller andelsleilighet. Ved aksjeleilighet minst tre uker. Du kan ikke ha finansieringsforbehold i budet, budet vil ikke bli anbefalt stadfestet av retten før finansieringen er i orden. Du kan heller ikke ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, men selv ta risikoen for det, dersom det er denne type eiendom du ønsker å kjøpe.

Når tingretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen, og det kan ta noe tid å få informasjon om dette.

Det blir ikke opprettet kjøpekontrakt når du kjøper en eiendom på tvangssalg. Det er rettens stadfestelseskjennelse som erstatter kjøpekontrakten.

Det er spesielle regler for oppgjør ved tvangssalg, oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at bud er forelagt tingretten for stadfestelse.

Det er tingretten som utsteder skjøte som skal tinglyses når du som kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Tinglysing og oppgjør skjer vanligvis fra megler. Ved tinglysing slettes alle panteheftelser kjøperen ikke skal overta.

Dersom du vurderer å kjøpe en eiendom på tvangssalg, bør du sette deg godt inn i regelverket og lese denne informasjonen nøye.

Ved spørsmål kan du kontakte medhjelper (megler).

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Det vil lønne seg å ha papirene i orden

Ny boliglov gjør Boligmappa viktig i bolighandelen 16. mai i år vedtok Stortinget flere endringer i avhendingsloven. Blant disse vil regelen om at det ikke lenger blir lov å selge en bolig «som den er» trolig få størst innvirkning. Ansvarsforholdet…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.