Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

Av: Linda Klokk  |  24. mai 2016

Det er stor forskjell i ansvar og plikter mellom en eiendomsmegler og en som selger boligen selv. Eiendomsmeglere er underlagt mange regler som er sikkerhetsnett for både kjøpere og selgere.

Skal du kjøpe eller selge bolig ønsker du at alt skal gå rett for seg.

Under finner du en skjematisk oversikt over noen av forskjellene på å kjøpe gjennom megler og direkte fra selger.

Mer om vurderingene av de ulike punktene kan du lese i saken Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

SPØRSMÅL: Hvis du lurer på noe om boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling, kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket.
Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!

 

Les også:

Slik velger du eiendomsmegler

 

1. Hvilket regelverk er handelen beskyttet av?

Med eiendomsmegler

Megler må følge alt regelverk, herunder:

 • Avhendingsloven
 • Eiendomsmeglingsloven
 • Rundskriv fra Finanstilsynet
 • Markedsføringsloven
 • Bransjenormen

Uten eiendomsmegler:

 • Selger må følge avhendingsloven

Les mer: Dette er eiendomsmeglerens ansvar

2. Krav til innhold i salgsoppgave og annonser

Med eiendomsmegler:

 • Plikt til å utarbeide salgsoppgave, og minstekrav til innhold i denne
 • Markedsføringsloven
 • Bransjenormen
 • Rundskriv fra Finanstilsynet

Uten eiendomsmegler: Ingen

Les mer: Ditt ansvar som boligselger

3. Krav til innhenting, kontroll og videreformidling av opplysninger som er relevante for handelen

Med eiendomsmegler: 

 • Megler skal ivareta kravet til god meglerskikk etter  Eiendomsmeglingsloven og ivareta begge parters interesser
 • Megler har et selvstendig ansvar for å innhente, kontrollere og videreformidle opplysninger til interessentene
 • Megler må sørge for at kjøper får alle opplysninger kjøper har grunn til å regne med å få, og som har betydning for handelen
 • Megler har omsorgsplikt for begge parter

Uten eiendomsmegler

 • Selger er ansvarlig for uriktig eller mangelfull informasjon; avhendingsloven.

4. Krav til forsvarlig gjennomføring av budrunden

Med eiendomsmegler:

 • Selger, kjøper og andre budgivere skal ha sikkerhet for at budrunden avvikles forsvarlig
 • Partene skal få tilstrekkelig tid i budrunden til å gjøre beslutninger
 • Kun skriftlige bud skal formidles for å sikre at de ikke er fiktive
 • Budgivere skal identifiseres
 • Eiendomsmegler skal føre hvitvaskingskontroll
 • Budjournal skal føres og partene skal få innsyn

Uten eiendomsmegler:

 • Ingen

Les også: Reglene for budrunden

5. Krav til kompetanse

Med eiendomsmegler

 • Ansvarlig megler på oppdraget må ha 3 årig bachelor utdannelse og minst 2 års praksis
 • Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet
 • Krav til at foretaket har en fagansvarlig

Uten eiendomsmegler: 

 • Ingen

6. Krav til politiattest:

Med eiendomsmegler: Krav til politiattest

Uten eiendomsmegler: Ingen

7. Krav til sikkerhetsstillelse og forsikring

Med eiendomsmegler: Foretaket må ha sikkerhetsstillelse på minst 45 millioner kroner

Uten eiendomsmegler: Ingen

8. Taushetsplikt

Eiendomsmelger: Lovpålagt taushetsplikt

Uten eiendomsmelger: Ingen taushetsplikt

9. Krav til uhildethet/uavhengighet

Med eiendomsmelgler:  Krav til uavhengighet gjelder både for foretaket og den enkelte ansatte

Uten eiendomsmegler: Ingen

10. Mulighet for klagebehandling

Med eiendomsmegler: 

 • Kan bruke Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, med spesialkompetanse om boligkjøp og eiendomsmegling

Uten eiendomsmegling:

 • Må bruke det vanlige forliksrådet

Les også Forbrukerombudet er kritisk til «selgeselv»-løsninger i boligomsetningen: «Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter» 

LAST NED: Du kan laste ned oversikten i et egen PDF. Last ned her

 

Finn eiendomsmegler der du bor!

Se vår store oversikt over eiendomsmeglere nær der du bor. Alle eiendomsmeglerne i oversikten er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund. Finn eiendomsmegler nær deg her

, , , ,

Sponset innhold

Se alle

SPONSET INNHOLD

Det vil lønne seg å ha papirene i orden

Ny boliglov gjør Boligmappa viktig i bolighandelen 16. mai i år vedtok Stortinget flere endringer i avhendingsloven. Blant disse vil regelen om at det ikke lenger blir lov å selge en bolig «som den er» trolig få størst innvirkning. Ansvarsforholdet…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Strømtips fra strømgründeren

Thommy Stenvik deler sine beste tips for å spare strøm – Det er ikke vanskelig å spare strøm, men det krever at man tar noen grep, forteller strømgründer Thommy Stenvik. Thommy Stenvik er en entreprenør som i løpet av kort…Continue Reading →

SPONSET INNHOLD

Hva skjer etter overtakelsen?

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. Skriv ut

Velg eiendomsmegler

Til oversikten

Hva gikk boligen for?

Til oversikten

Spør forbrukerrådgiveren

Spør nå

Spør forbrukerrådgiveren! Spørsmål om bolighandel? Spør forbrukerrådgiveren i Norges Eiendomsmeglerforbund.